Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://lasskypoklad.cz.

Správcem portálu na internetové adrese www.lasskypoklad.cz je Informační centrum Kopřivnice, provozovatelem je Kulturní dům Kopřivnice, p. o., se sídlem Obránců míru 368/1a, Kopřivnice, IČ: 66741122, zodpovědná osoba: Mgr. Tomáš Kamín, vedoucí IC Kopřivnice a koordinátor turistické destinace Lašská brána Beskyd, kontakt: info@lasska-brana.cz (dále jako Provozovatel).

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

1. Provozovatel jako Správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailovou adresu.

2. Jméno, příjmení a e-mailovou adresu je nutné zpracovat za účelem odpovědi na Vámi vznesený požadavek a jeho vyřízení. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Dále budou výše uvedené osobní údaje zpracovávány za účelem zařazení do databáze pro zaslání obchodního sdělení, které je podle čl. 6 odstr. 1 písm. f) GDPR oprávněným zájmem správce.

3. Souhlas pro zpracování osobních údajů udělujete na dobu nezbytnou k výkonu činnosti Lašské brány Beskyd, a to po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely turistické informovanosti, nejdéle 5 let, jsou-li údaje zpracovány na základě souhlasu nebo pokud tuto dobu neprodloužíte. Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu na info@lasska-brana.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

S kým sdílíme vaše údaje

5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro ně mohou zpracovávat i následující zpracovatelé:

 • poskytovatel nástroje Google formuláře, Dokumenty Google, Tabulky Google a Google mail,
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • poskytovatel softwaru, hostingu, cloudových služeb,
 • poskytovatel služeb automatizovaného rozesílání e-mailů,
 • osoby a společnosti podílející se na dodání zboží, služeb, realizaci plateb na základě řádně uzavřené zpracovatelské smlouvy,
 • případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do zemí mimo EU.

Jaká máte práva?

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy správce nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

7. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Odesláním objednávky z internetového online formuláře, e-mailem nebo telefonickou objednávkou potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte vyplněním internetového formuláře pro sběr e-mailů za účelem zasílání newsletteru. Vyplněním formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Kontaktní údaje Správce

9. Kontaktní údaje Správce osobních údajů jsou: Informační centrum Kopřivnice, provozovatel: Kulturní dům Kopřivnice, p. o., se sídlem Obránců míru 368/1a, Kopřivnice, IČ: 66741122, zodpovědná osoba: Mgr. Tomáš Kamín, vedoucí IC Kopřivnice a koordinátor turistické destinace Lašská brána Beskyd, kontakt: info@lasska-brana.cz.

10. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 5. května 2021.

Cookies

1. Provozovatel portálu na internetové adrese www.lasskypoklad.cz jakožto provozovatel této webové stránky a jako správce osobních údajů podle č. 26 Nařízení (dále jen „Správce“), užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem: měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti fungování webových stránek.

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

3. Webové stránky lze používat i v režimu který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče (viz dále), nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Společných správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@lasska-brana.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies

8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics a Google Adwords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, IČO 26168685
 • Poskytovatel služby Ecomail
 • a další poskytovatelé účetních, marketingových a jiných služeb, zpracovatelských softwarů a aplikací, se kterými má Správce řádně uzavřeny Zpracovatelské smlouvy.

9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

10. Správce shromažďuje na svým webových stránkách následující soubory cookies:

Technické cookies – jedná se o námi vytvářené krátkodobé cookies sloužící k správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

Google Analytics – jedná se o analytický nástroj vytvářející cookies dlouhodobé třetích stran. Tento nástroj je využíván na velkém množství webových stránek a slouží k získávání statistických údajů a optimalizaci fungování webu.

Facebook – jde o dlouhodobé cookies třetích stran. Slouží k marketingovým a reklamním účelům na sociální síti. Pomáhá vytvářet reklamní nabídky na míru uživateli.

Seznam – jedná se o český marketingový nástroj pomáhající vytvářet behaviorální cílenou reklamu.

Google Adwords – jedná se o marketingový nástroj pomáhající vytvářet behaviorální cílenou reklamu.
Ecomail – e-mailový marketingový nástroj. Ukládá dlouhodobá cookies třetích stran.

11. Co jsou soubory cookies
Cookies jsou drobné textové dokumenty, vytvořené webovou stránkou, které jsou ukládány na zařízení uživatelů a návštěvníků webu decciproject.cz pomocí prohlížeče. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů. Informace obsažená v cookies je anonymní, neobsahuje citlivé údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby. Cookies využívá většina webových stránek.

12. Jaké se dělí cookies. Cookies se dělí dle doby, na kterou jsou ukládány na dlouhodobé a krátkodobé. Dále dle strany, která cookies využívá na cookies ukládané samotnou webovou stránkou (cookies první strany) a na cookies třetích stran, které jsou využity pro aplikace a služby třetích stran. Krátkodobé jsou vymazány z vašeho prohlížeče poté, co ho zavřete. Dlouhodobé jsou ve vašem prohlížeči uchovávány. Vymazány jsou až po určité době, v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče. Cookies první strany, jsou vytvářené a ukládané samotný webem a mohou být nezbytné pro fungování dané stránky či její částí. Jsou navázané ke konkrétní doméně provozovatele webu. Jsou jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Cookies třetích stran jsou napojeny na webové stránky třetích stran. Jedná se o funkční nástroj obvykle využívaný k cílené reklamě.

13. Jak můžete zakázat či omezit užívání cookies. Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče. Více informací o jednotlivých prohlížečích najdete zde:

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ

Opera – http://help.opera.com/Mac/8.5/cs/cookies.html

Znění Cookie Policy k 5. květnu 2021.